Polityka Jakości i Środowiskowa

Dążeniem Wytwórni Opakowań Blaszanych „Beczkopol” jest utrwalenie zdobytej pozycji na polskim rynku opakowań metalowych oraz ekspansja na rynki zewnętrzne przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa jest zadowolony i usatysfakcjonowany klient oraz zrozumienie otoczenia, w którym zakład funkcjonuje, zatem nadrzędnym celem W.O.B. „Beczkopol” jest doskonalenie organizacji zorientowanej na klienta przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych.

Wprowadzony Zintegrowany System Zarządzania ma służyć realizacji tych zamierzeń.

Przyjmujemy następujące cele:

Zapewnienie aby wytwarzane przez nas wyroby spełniały potrzeby i oczekiwania klientów

Poszerzanie asortymentu produkowanych wyrobów zgodnie z przewidywanym rozwojem potrzeb i oczekiwań klientów

Doskonalenie procesów produkcji i realizacji zamówień aby były one:

  • skuteczniejsze – coraz lepiej spełniały wymagania klienta
  • wydajniejsze – zdolne do spełnienia wymagań klienta przy najniższych kosztach
  • bardziej elastyczne – lepiej reagujące na zmienność i różnorodność wymagań klientów

Minimalizacja wytwarzanych odpadów z procesu lakierowania.

Minimalizacja emitowanych do powietrza zanieczyszczeń z procesu lakierowani.

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu.

Nasze cele realizujemy poprzez:

Spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, co do których wytwórnia się zobowiązała.

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normie ISO 9001 i ISO 14001.

Systematyczne badanie satysfakcji klienta i rozpoznawanie wymagań storn zainteresowanych.

Budowanie organizacji opartej na kulturze jakości i świadomości w zakresie środowiska.

Motywowanie pracowników do realizacji założonych celów przedsiębiorstw.

Stale podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

Stwarznie warunków pracy sprzyjających zaangażowaniu pracowników w realizację zadań.

Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań.

Doskonalenie więzi kooperacyjnych z dostawcami.

Certyfikaty: