30 dm³ – 60 dm³

Beczka stalowa z wiekiem zdejmowanym o pojemności od 30 dm³ do 60 dm³

Konstrukcja:

 • pobocznica z obręczą wytłaczaną – zgrzewana liniowo
 • dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem
 • możliwość wykonania dwóch uchwytów na pobocznicy na życzenie klienta

Zamknięcia:

 • wieko zdejmowane z uszczelką i pierścieniem zaciskowym
 • możliwość zamontowania w wieku dodatkowych zamknięć metalowych (2″ i ¾″) na życzenie klienta
 • zatyczki plastikowe do plombowania na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

 • bez powłok ochronnych
 • malowane farbą chemoodporną
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi (Świadectwo Jakości Zdrowotnej)

Dodatkowe informacje:

 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN
 • w czasie transportu i magazynowania beczki stożkowe zajmują około 4 razy mniej miejsca niż beczki cylindryczne

Dane techniczne:

Pojemność

Grubość blachy

Certyfikat

Wieko

Pobocznica

Dno

dm³

mm

30

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X51,4/S

40

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X67,8/S

50

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X84,3/S

60

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X100,4/S

30

1,0

0,8

0,8

UN 1A2/Y1,6/150

40

1,0

0,8

0,8

UN 1A2/Y1,6/150

50

1,0

0,8

0,8

UN 1A2/Y1,6/150

60

1,0

0,8

0,8

UN 1A2/Y1,6/150