20 dm³ – 30 dm³

Beczka stalowa z wiekiem niezdejmowanym o pojemności od 20 dm³ do 30 dm³

Konstrukcja:

 • pobocznica z rowkami wzmacniającymi – zgrzewana liniowo
 • wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem
 • uchwyt na wieku górnym

Zamknięcia:

 • zamknięcie metalowe (2″) lub zamknięcie metalowo-plastikowe rozkładane w kształcie lejka z automatycznym odpowietrzeniem
 • kapsel do plombowania na życzenie klienta
 • możliwość wykonania beczki z dwoma zamknięciami metalowymi (2″ i ¾″) na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

 • bez powłok ochronnych
 • malowane farbą chemoodporną
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi (Świadectwo Jakości Zdrowotnej)

Dodatkowe informacje:

 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN
 • beczki stalowe posiadają certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Dane techniczne:

Pojemność

Grubość blachy

Certyfikat

Wieko

Pobocznica

Dno

dm3

mm

20 0,4 0,3 0,4 UN 1A1/Y/100
25
30
20 0,5 0,4 0,5 UN 1A1/Y1,6/150
25
30
20 0,5 0,5 0,5 UN 1A1/X1,6/250
25
30