Polityka Jakości i Środowiskowa

Dążeniem Wytwórni Opakowań Blaszanych „Beczkopol” jest utrwalenie zdobytej pozycji na polskim rynku opakowań metalowych oraz ekspansja na rynki zewnętrzne przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa jest zadowolony i usatysfakcjonowany klient oraz zrozumienie otoczenia, w którym zakład funkcjonuje, zatem nadrzędnym celem W.O.B. „Beczkopol” jest doskonalenie organizacji zorientowanej na klienta przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych.

Wprowadzony Zintegrowany System Zarządzania ma służyć realizacji tych zamierzeń.

Przyjmujemy następujące cele:

Zapewnienie aby wytwarzane przez nas wyroby spełniały potrzeby i oczekiwania klientów

a2Poszerzanie asortymentu produkowanych wyrobów zgodnie z przewidywanym rozwojem potrzeb i oczekiwań klientów

a3

Doskonalenie procesów produkcji i realizacji zamówień aby były one:

  • skuteczniejsze – coraz lepiej spełniały wymagania klienta
  • wydajniejsze – zdolne do spełnienia wymagań klienta przy najniższych kosztach
  • bardziej elastyczne – lepiej reagujące na zmienność i różnorodność wymagań klientów

A4Minimalizacja wytwarzanych odpadów z procesu lakierowania.

A5Minimalizacja emitowanych do powietrza zanieczyszczeń z procesu lakierowani.

A6Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu.

Nasze cele realizujemy poprzez:

B1Spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, co do których wytwórnia się zobowiązała.

isoUtrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normie ISO 9001 i ISO 14001.

SystematyczSATISFACTION MEASUREne badanie satysfakcji klienta i rozpoznawanie wymagań storn zainteresowanych.

B4Budowanie organizacji opartej na kulturze jakości i świadomości w zakresie środowiska.

B5Motywowanie pracowników do realizacji założonych celów przedsiębiorstw.

EVOLUTIONStale podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

StwarzB7nie warunków pracy sprzyjających zaangażowaniu pracowników w realizację zadań.

B8Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań.

COOPERATIONDoskonalenie więzi kooperacyjnych z dostawcami.

Certyfikaty: